Søk:

Prosjektering av Bybanen, Ny Nygårdsbru


Anleggsteknisk prosjektering

Smidt & Ingebrigtsen AS har god kompetanse innen anleggsteknikk, spesielt på prosjekter relatert til
bruer, fjellanlegg, tunneler samt havne- og kaianlegg.

Her inngår idéprosjekt/skisseprosjekt, forprosjektering, kostnadsvurderinger, detaljprosjektering, kontrahering
av entreprenører, oppfølging i byggefasen og bistand ved overtagelse/garanti.

Av større referanseprosjekt nevnes spesielt:

  • Bybanen i Bergen. Broer og murkonstruksjoner
  • Bruer – E39 Romarheimsdalen
  • Bruer – Rv 566 Rolland Hauge
  • Bruer – Rv 48 Aadland Holmefjord
  • Svartediket Vannbehandlingsanlegg. Renseanlegg for drikkevann i fjellhall i Ulriken
  • Miljøhall i fjell for avfall. Haukeland Sykehus
  • Parkeringsanlegg i fjell Rothaugen. (Under prosjektering)
  • Nonneseter kollektivtrafikkterminal
  • Flytende oppdrettsanlegg for fiskKontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS