Søk:

Byggherreombud Brann Stadion


Prosjektadministrasjon

Smidt & Ingebrigtsen AS utfører følgende tjenester innen prosjektadministrasjon:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • Byggekontrakt og entrepriserett

Vi har medarbeidere med høy kompetanse. I tillegg til lang erfaring som rådgivende ingeniører
har vi også erfaring fra entreprenørvirksomhet (totalentreprenører) og boligbyggelag.

Spesielt skal nevnes at Smidt & Ingebrigtsen AS har rammeavtale med Bergen kommune/
Bergen Bolig og Byfornyelse KF om prosjekt og prosjekteringsledelse for kommunale boliger.

Innen prosjektadministrasjon tilbyr vi følgende:

 • I nært samarbeid med oppdragsgiver sørge for den overordnete styring av prosjektet.
 • Bistå ved oppbygging av prosjektorganisasjonen.
 • Sammen med Ansvarlig Søker bistå med avklaringer i forhold til de offentlige myndigheter.
 • Utarbeidelse av overordnete rammeplaner for fremdrift og oppfølgingen av disse.
 • Utarbeidelse av byggebudsjetter og økonomisk styring. Herunder også byggeregnskap om ønskelig.
 • Utarbeidelse av administrative rutiner for prosjekteringsarbeidet og for byggearbeidet.
 • Lede prosjekteringsarbeidet innen avtalte rammer.
 • Innkalle til prosjekteringsmøter og referere disse.
 • Sørge for at det blir utarbeidet nødvendig underlag for oppdragsgivers beslutninger.
  Herunder utarbeidelse av forprosjekt.
 • Bistand til valg av entreprisemodell, gjennomføring av tilbudskonkurranser og kontrahering av
  entreprenører.
 • Overordnet overvåking av byggearbeidene og oppfølging av byggekontraktene.
  Herunder, innen avtalte rammer å opptre på vegne av oppdragsgiver og sørge for at løpende
  problemstillinger avklares hurtig.

Kort oppsummert ser vi for oss rollen som BHO/PL/PGL som oppdragsgivers "høyre hånd", og at arbeidet gjennomføres
i et nært og tillitsfullt forhold.

Av større referanseprosjekter nevnes spesielt:

 • Brann Stadion
 • Klostergarasjen
 • Høyteknologisenteret i Bergen. Marineholmen. 35 000 m²
 • Solheimsviken Næringspark
 • Austrheim kommunehus
 • Rådalen Ungdomsskole
 • ByGarasjen. Parkeringsanlegg for 2.300 biler
 • Bergen Vitensenter, VilVite
Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS