Søk:

Teknisk økonomiske analyser

Med bakgrunn i lang erfaring med gjennomføring av større prosjektering er vi i stand til
å bistå våre oppdragsgivere også på et overordnet nivå.

Vi har blant annet erfaring av:

 • Vurdering av alternative utbyggingsmuligheter av større områder. Herunder innspill som grunnlag
  for utarbeidelse av reguleringsplaner.
 • Organisering og gjennomføring av arkitektkonkurranser – parallelle oppdrag. I denne sammenheng
  deltagelse i jury, evt. være sekretariat for jury.
 • Evaluering av byggeplaner med sikte på optimalisering i forhold til oppdragsgivers og brukernes
  ønsker samt tekniske og økonomiske forhold. Herunder også vurdering av hensiktsmessig oppdeling
  i byggetrinn.
 • Utredningen av tekniske/økonomiske og markedsmessige forhold i tilknytning til dypvannskaier for
  Cruiseskip. Konkret nevnes utredninger og beslutningsunderlag for bygging av Cruiseskipskaier i
  Eidfjord, Ulvik, Vik i Sogn og Flåm. (Sistnevnte utført i annet arbeidsforhold).
 • Utarbeidelse av overordnede planer for utbygging av større områder hvor det legges vekt på gode
  totalløsninger og funksjonalitet. Her nevnes spesielt større havneplaner og planer for utbygging av
  godshavner.

 

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS