Søk:

Kvalitetssikring

Smidt & Ingebrigtsen AS legger stor vekt på kvalitetssikring i alle ledd gjennom prosjektets ulike faser. Vi har
kvalitetssikringssystemer tilpasset egen drift. Systemene er bygget opp etter kravene i Plan og Bygningsloven
supplert med erfaring fra gjennomføring av en rekke prosjekter. Et overordnet mål har vært at kvalitetssikringssystemet
skal være oversiktlig og enkelt slik at det blir benyttet aktivt i firmaets prosjekter.

Systemet tar for seg fastlegging av oppdraget med definering av tekniske og administrative krav samt fastlegging av
økonomiske rammer. Ferdigstilte dokumenter kontrolleres mot sjekklister, og avvik registreres og blir innarbeidet i materiellet.

 

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS