Søk:

Dataverktøy som brukes

 • Operativsystem:    Windows 200 / XP-professional.

  – Administrative program:          MS-Office Small Business Edition 2003.

  – DAK-program konstrukstør:   MicroStation V8 + Triforma (siste versjon) med fulle 3D muligheter. 
                                                   Revit – BIM-verktøy

            – Conmic; Armeringsapplikasjon iht. NS 3473. 
            – Steelmic; Stålapplikasjon iht. NS 3472.

 • Teknisk programvage:
  – Nova Frame og Design; Program tilpasset bruer for statiske og dynamiske analyser, samt
     dimensjonering. Byggetilstander og spennkabler.

  – ROBOT FEM Design Plate og Skive; Elementmetodeprogram for bjelker, plater, skiver og skall.
     Ikke-lineære analyser.

  – Focus konstruksjon;       Beregning av konstruksjoner
  – Focus stål/betong/tre;    Dimensjonering iht. Norsk standard
  – Focus anbud;                 Beskrivelser iht. NS 3420
  – MathCad;                       Regneprogram


   

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS