Søk:

6 Ulike betongkonstruksjoner for Statens vegvesen region vest.

2 betongplatebruer med spennarmeringsfundamentering på peler.

4 GS-kulvert med varierende utforming og detaljering.


Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS