Søk:

BYGGEARBEIDENE PÅ «LANTERNEN» ER I RUTE

Den 14. desember var det kranselag på «Lanternen» i Thormøhlensgate 51B

Ved bygging av, "Lanternen" vil den marine klyngen på Marineholmen bli ytterligere styrket. "Lanternen" har nydelig beliggenhet mellom VilVite-senteret og kaikanten mot Puddefjorden.

Lerøy Seafood Group skal disponere plan 3, 4 og 5 for sitt nye hovedkontor. Lerøy er verdens nest største selskap innen oppdrett av laks og ørret, med 2500 ansatte. Av disse skal ca. 200 ta plass i det nye hovedkontoret.

Cargill, som er et globalt konsern innen fiskefor, mat, m.v., skal disponere plan 2 for sitt norske hovedkontor.

Plan 1 skal benyttes for kantine, spisested og trenings-senter.

Bygget er fundamentert på stålkjernepeler med bæresystem av prefabrikkerte betongelementer.

Lanternen har en spennende arkitektur hvor etasjene er vridd i forhold til hverandre. Fasadematerialet er skinnene hvite glassplater.

Lanternen skal holde en høy miljøstandard både i planlegging, bygging og drift. Bygget skal klassifiseres i BREEAM "Excellent" og mottok i september 2017 sertifikat for plan- og designfasen.

Byggearbeidene gjennomføres etter prinsippene i LEAN og er organisert som byggherrestyrte delte entrepriser.  

Smidt & Ingebrigtsen AS er prosjekt- og prosjekteringsleder. Vi har også ansvaret for den byggetekniske prosjekteringen og leder arbeidet med BREEAM-sertifiseringen.


Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS