Søk:

Skipet er et av Norges første og største massivtrebygg til næringsformål. Bygget har 5 etasjer og alle bærende konstruksjoner, med søyler, bjelker, dekker og vegger samt avstivende konstruksjoner er av tre. Bygget har et areal på ca. 14.300 m².

Leietakere i bygget er Norwegian Hull Club og BKK. Byget står ferdig senhøstes 2020.

Byggherren legger stor vekt på bærekraftig byutvikling og miljøvennlig bygging, og er tildelt Bergen Næringsråd sin bærekraftpris.

Skipet BREAM-sertifiseres i klasse «Excellent»

Smidt & Ingebrigtsen AS har følgende roller i prosjektet:

  • Prosjektledelse.
  • Prosjekteringsledelse.
  • Rådgivende ingeniør i byggeteknikk.
  • Ledelse av BREEAM – sertifiseringen. (BREEAM – AP)


Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS