Søk:

Arkitekter: Paal Kahrs Arkitekter AS / Holon arkitektur AS

Moxy Hotell Bergen åpnet 3. mai 2021.

Moxy inngår i Marriott-kjeden, verdens største hotell kjede.

Hotellet ble levert i samsvar med budsjett, tidsplan og kundens forventninger.

Hotellet har 5 etasjer og alle bærende konstruksjoner er av betong.

Hotellet er, som det eneste i Norge miljøsertifisert BREEAM Excellent.

Byggherren legger stor vekt på bærekraftig byutvikling og miljøvennlig bygging, og er tildelt Bergen Næringsråd sin bærekraftpris.

Smidt & Ingebrigtsen AS har hatt følgende roller i prosjektet:

  • Prosjektledelse.
  • Rådgivende ingeniør i byggeteknikk
  • Ledelse av BREEAM – sertifiseringen. (BREEAM – AP)


Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS