Søk:

Bygget «Basen» er lokalisert sentralt på Marineholmen mellom Nansen-senteret og VilVite. I «Basen er bla. DNV-GL og Mattilsynet leietagere. I tillegg til å være tidsmessige og fleksible, så legger «Basen» til rette for gode arbeidsplasser for ca 250 ansatte. Lokalene gir gode arbeidsforhold for de ansatte når det gjelder lys, luft og ventilasjon. Lokalene skal fremme samarbeid og gi mulighet for gode møteplasser både faglig og sosialt.

Bygget har et bruksareal på 8.085 m²

Bygget har en underetasje med parkering og dusj/garderobe og tekniske rom.

I plan 1 er det hovedinngang, kantine, møteromsavdeling og laboratorier. Plan 2 og 3 er kontorarealer. I plan 4 (takplan) er det teknisk rom / viftehus.

Bygget er planlagt med en plasstøpt underetasje og med et overliggende bæresystem av prefabrikkerte betongelementer. Bygget er fundamentert på stålkjernepeler.

2. og 3. etg. er planlagt med dobbelfasade med store glassflater for å sikre dagslysinnfall og gode utsiktsforhold fra arbeidsplassene. I tillegg gir løsningen energigevinst. Det er ca. 60cm avstand mellom indre isolerte fasade og ytre skjermende fasade. I mellomrommet monteres

solavskjermingen som beskyttes og skjules av ytre fasade. Det ytre glasset har et hvitt mønster. Det hvite mønsteret er sammensatt av små hvite prikker som blir gjennomsiktig innenfra (dog ikke 100% gjennomsiktig sammenlignet med de klare glassflatene).

1.etg. har tradisjonell yttervegg med større glassfelt i inngangsparti, møteromsavd. og kantine.

Bygget var det første i Bergen som mottok BREEAM sertifikat «Excellent».

Smidt & Ingebrigtsen AS har følgende roller i prosjektet:

  • Prosjektledelse.
  • Prosjekteringsledelse.
  • Rådgivende ingeniør i byggeteknikk.
  • Ledelse av BREEAM – sertifiseringen. (BREEAM – AP.)

 


Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS