Søk:

Økt kapasitet på Fløibanen

Fløibanen har et sterkt behov for å øke kapasiteten på banen. Det er nødvendig både med nye vogner og å bygge om alle stasjonene.

Det er skrevet avtale med firmaet Garaventa AG om nye Fløibanevogner som både er større og raskere enn dagens vogner. Dette medfører nytt maskineri med tilhørende fundamenter på øvre stasjon, samt forlengelse av skinnegangen i begge ender.

Videre skal alle stasjonene bygges om. Ved ombygging av stasjonene er følgende elementer vesentlig.

 Effektivisering av logistikken. Særlig på nedre og øvre stasjon er dette viktig og her skjer det en totaloppgradering av arealene for publikumsflyt.

  • Alle stasjoner gjøres universelt tilgjengelige.
  • Sikkerheten for publikum bedres. Det installeres glassvegger og automatiske skyvedører på perrongkantene på alle stasjonene.
  • Generell oppdragering og modernisering.

Innledende arbeider på deler av øvre stasjon og noen mellomstasjoner utføres mens banen er i drift sommer og høsten 2021. Eksisterende Fløibane stenger og demonteres  20.09.2021 for så å gjenåpne 01.04.2022. I perioden 18.10.2021 til 30.03.2022 skal alle byggearbeider og banetekniske arbeider inklusive montasje av nye vogner være foretatt, idriftsatt og godkjent.

Smidt & Ingebrigtsen AS er engasjert som prosjekt- og prosjekteringsleder samt rådgivende ingeniør i byggeteknikk.

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS