Søk:

Bru under bygging i Romarheimsdalen

Romarheimsdalen byggeplaner konstruksjoner


Smidt & Ingebrigtsen AS prosjekterer konstruksjoner ved utbedring av E39 Romarheimsdalen. Vegen går gjennom
et rasutsatt område og skal utbedres over en strekning på ca 5 km. I parsellen inngår konstruksjoner med 4 bruer,
rasoverbygg, tunnelportal og kulvert.

Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Prosjektnavn: E39 Gammelsætre-Nipetjørn, Romarheimsdalen Byggeplaner konstruksjoner
Areal: 4 bruer, rasoverbygg, tunnelportal og kulvert  
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniør i byggeteknikk  

 

       
Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS