Søk:Klostergarasjen


Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer.
Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred. Det er ingen søyler i garasjen som hindrer sikt, kjøring og parkering.

Smidt & Ingebrigtsen AS har bistått med utviklingen av prosjektet i forbindelse med analysearbeid/forprosjekt,
utarbeidelse av materiell for totalentreprisekonkurranse, mv.

Byggherre: Klostergarasjen AS
Areal: 950 parkeringsplasser
Ferdigstilt: Juni 2005 Vårt oppdrag: Byggherreombud
Entrepriseform: Totalentreprise Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

bildegalleri:

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS