Søk:Wergeland Bofellesskap


Wergeland bofellesskap ligger i Elvebakken 24 i Årstad bydel. Omsorgsboligene er i 3 etasjer og inneholder 9 leiligheter,
fellesareal og personalbase.
Wergeland er et bofellesskap tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg. Prosjektet inngår som en del av kommunens tilbud
til psykiatrisike langtidspasienter.

Byggherre: Bergen Bolig og Byfornyelse FK
Arkitekt: Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS
Areal: Vårt oppdrag: Byggherreombud
Ferdigstilt: 2003 Entreprise: Totalentreprise

 

       
Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS