Søk:Gyldenpris serviceboliger


Blokk med 34 serviceboliger samt fellesarealer og kontorer.

Byggherre: Bergen Bolig og Byfornyelse FK
Arkitekt: bjerk og bjørge as arktiekter
Areal: 3 600 m² Vårt oppdrag: Prosjektledelse/Byggherreombud
Ferdigstilt: 2002 Entrepriseform: Totalentreprise med Stoltz Entreprenør AS

 

       
Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS