Søk:Rådalslien skole og volleyballahll

Rådalslien skole er den første ungdomsskolen i Bergen kommune som fullt og helt er plangt og bygget iht. L-97 og
Kunnskapsløftet mht. planlsøning. Den er en såkalt "baseskole" der prinsippet om åpenhet, fleksibilitet og
variasjon er vektlagt.


Byggherre: Bergen kommune
Areal: Ca. 6000 m² inkl. volleyballhall
Fedigstilt: 2008
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniør i byggetekk og prosjekteringsledelse
Entrepriseform: Delte entrepriser

 

       
Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS