Søk:


HANDELSHØYSKOLEN BI

Bygget ble overlevert 1. august 2011! Et av Norges mest miljøvennlige skolebygg?

I henhold til avtalt fremdriftsplan ble nybygget til Handelshøyskolen BI overlevert 1. august 2011. Innflyttingen skjedde
umiddelbart og alt vil være klart til studentene kommer den 22. august. Undervisningslokalene er moderne og inneholder
alt fra små grupperom til et av Bergens største auditorier med plass for 700 mennesker.

Byggingen har gått svært raskt – kun 2 år fra riving av tidligere Mjellem og Karlsen Verft til nybygget står ferdig.

Bygget er muligens et av Norges mest miljøvennlige skolebygg. Miljø har stått i fokus under hele planleggingen og byggingen
av prosjektet. Det er valgt miljøvennlige, bærekraftige og resirkulerbare materialer samt tekniske anlegg og styringssystemer
som begrenser energibruken. Kjølingen av bygget skjer ved sjøvann som hentes dypt ute i Byfjorden.
Over 80 % av avfallet fra byggeplassen er kildesortert.

Utearealene åpner opp et flott område for publikum som nå får tilgang til sjøen også langs denne delen av Damsgårdssundet. Ved utforming av bygget og uteanleggene har det vært høye krav til estetikk og materialbruk, og prosjektet representerer et positivt element til bydelen.

Prosjektet har et bruttoraeal på ca. 15.000 m2 og er gjennomført i byggherrestyrte delte entrepriser. Arkitekt er b+b arkitekter AS

Smidt og Ingebrigtsen AS har hatt ansvar for prosjekt- og prosjekteringsledelse (PL/PGL) samt vært rådgivende ingeniører
i byggeteknikk. (RIB).

 

Byggherre: Høyteknologisenteret AS
Arkitekt: bjerk og bjørge as arkitekter
Areal: 15 000 m² Vårt oppdrag: Prosjektleder og Rådgivende ingeniør i byggeteknikk
Ferdigstilles: August 2011 Entreprise: Byggherrestyrte delte entrepriser

Bildegalleri:

Bildene viser:

  • Byggeleder og prosjektleder som puster ut etter overlevering
  • Store auditorium med 700 plasser


 

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS