Søk:

 


E16 Voss Seimsbrua 1 og 2

Byggherrer er Statens vegvesen Region vest. Prosjektet ferdigstilt høsten 2013.

Vårt oppdrag: RIB – Betongkonstruksjoner – Broer

Seimsbrua 1 er en spennarmert betongbjelkebro med total lengde cirka 155 meter. Broen krysser over E16 i en 90 graders kurve.
Fundamentering er utført delvis med fundamenter til fjell og delvis med stålkjernepeler til fjell. Største spennvidde er cirka 26 meter.

Seimsbrua 2 er en gang-/sykkelveg bro som forbinder Seimsbrua 1 med gs-veg nettet i området. Broen har en lengde cirka 120 meter over 6 spenn.
Alle fundamenter er ført til fjell.

bildegalleri:


 

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS