Søk:DNB-bygget i Solheimsviken ble overlevert som det skulle.

Både med hensyn til fremdrift, kostnader og kvalitet ble prosjektetmålene innfridd!

Bygget er et av Bergens største med et samlet bruttoareal på ca. 43.000 m2

I nybygget har DNB samlokalisert all sin virksomhet i Bergen.

Arkitekt for prosjektet er Petter Bogen arkitektkontor AS, som ble valgt ut etter en arkitektkonkurranse.

Prosjektet ble planlagt for en fleksibel bruk etter hvert som behovene endrer seg.
Planløsningene er funksjonelle med høy arealeffektivitet og rause fellesarealer. Til tross for sitt store bygningsvolum
har arkitekten lyktes med å gi fasadene variasjon og mangfold.

Byggingen ble gjennomført i totalentreprise ved LAB Entreprenør AS.

Smidt og Ingebrigtsen AS har fulgt prosjektet gjennom alle faser fra utarbeidelse av byggeprogram,
gjennomført arkitektkonkurranse og oppfølging av planlegging og bygging.

Under gjennomføringen var Smidt og Ingebrigtsen AS byggherrens prosjektleder (PL) samt rådgivende
ingeniører i byggeteknikk. (RIB).

 

bildegalleri:

Anleggsarbeidene er godt igang og råbygget nesten ferdig. Tetthusarbeidene i full gang.

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS