Søk:
Prosjekterer fjellanlegg for renseanlegg
Bergen kommune har tildelt oss oppdraget med å prosjektere utvidelse av avløpsanleggene på
Laksevåg – under Holen og i Sandviken under NHH.
Prosjekteringen skjer i et samarbeid med Cowi AS og Asplan Viak AS og hvor Smidt og Ingebrigtsen AS
er ansvalrig for å prosjektere fjellanleggene.

Vårt firma har tidligere vært sterkt delaktig i både Svartediket Vannbehandlingsanlegg i Ulriken og
Parkeringsanlegget Klostergarasjen.

Byggestart på Solåsen Terrasser
Veidekke Entreprenør AS har engasjert Smidt og Ingebrigtsen AS som rådgivende ingeniør i byggeteknikk til prosjektet
Solåsen Terrasser. Prosjektet består av i alt 5 punkthus med til sammen 90 boliger.

Seimsbrua 1 og 2
Seimsbrua 1 og 2 inngår i prosjektet Vossapakko hvor E16 legges om i tunnel bak Voss sentrum. Seimsbrua 1 har en totallengde cirka 150 meter og fundamenteres i stor grad på peler. Seimsbrua 2 har en lengde cirka 120 meter. Planlagt byggestart er senhøstes 2011. 
 

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS