Søk:
  • Basen

  • Moxy Hotell

  • Skipet

  • Voss Stajson Hotell

  • Voss Gondol

  • Lanternen

  • Apeltun skole

  • Bergen Vitensenter

  • Solhammaren Borettslag

  • Skipsbyggerhallen

BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på

miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsk

tilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljøområdet.

Det foretas kvalitetsklassene Pass, Good, Very Good,

Excellent og Outstanding.

BREEAMs målsettinger:

– Å redusere byggs påvirkning på miljøet

– Å gjøre det mulig å gjenkjenne bygg ut ifra dets miljøstandard

– Å tilby troverdig miljøklassifisering og -sertifisering for bygg

– Å stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygg

BREEAMs mål:

Gi anerkjennelse i markedet til bygg med lav belastning på helse og miljø

Sikre at beste miljøpraksis blir innarbeidet i bygg

Fastsette kriterier og standarder som overgår de som kreves ved forskrift, og utfordre markedet til

  å utvikle innovative løsninger som minimerer byggs miljøpåvirkning

Bevisstgjøre eiere, brukere, designere og de som drifter byggene om fordelene ved bygg med høy

  miljøstandard

Støtte virksomhetenes prioritering av samfunnsansvar og dokumentere framgang i forhold til miljø.

Aktuelt:

Smidt & Ingebrigtsen AS

MULTICONSULT ASA har overtatt alle aksjer i Smidt & Ingebrigtsen AS

Vi flytter fra våre kontorer på Nesttun til Multiconsult sine lokaler i Nesttunbrekka 99 den 1. mars 2022.

Her vil dere treffe;

Siv.ing. Tom Ingebrigtsen

Ingeniør Terje Skevik

Siv.ing. Vidar Skogeide

Ingeniør Tommy Haga

Siv.ing. Shefqet Fejza

Siv.ing. Øyvind Torsvik

Ingeniør Andri Mar Askja

Vi takker våre kunder gjennom 23 år! 

Les mer...

Årets Trebyggeri 2020

Prosjektet Skipet har vunnet pris for Årets Trebyggeri 2020.

Les mer...

Moxy Hotel

Moxy Hotell Bergen åpnet 3. mai 2021.

Moxy inngår i Marriott-kjeden, verdens største hotell kjede.

Les mer...

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS