Søk:


Bybanen 1. byggetrinn


Bygningsteknisk detaljprosjektering av konstruksjoner Strømmen – Nesttun

Nygårdsbro II: 
                  Betongplatebro over 4 spenn for vegtrafikk. Total lengde 80 meter.
Gamle Nygårdsbro:          Betongplatebro for Bybanen og GS-trafikk over seillingsløp samt ny betongplate
                                              mot grunnen på tidligere murte hvelv.
Murer Nye Nygårdsbro
og Zinken Hoppsgate
:    Større støttekonstruksjoner i plasstøpt betong og tørrmurt utførelse.
Kronstad bro:                    Betongplatebro for Bybanen og vegtrafikk over jernbanespor samt bro til Bybanens
                                              verkstedsområde.
Hopsbroen:                        Banebro over Nesttunelven, lengde cirka 50 meter. 


Byggherre: Bybanen i Bergen, Bergen kommune
Hovedansvarlig for prosjekteringen: Norconsult AS
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniører i byggeteknikk for betongkonstruksjonene

bildegalleri:

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS