Søk:

Prosjekteringen skjer i et samarbeid med Cowi AS og Asplan Viak AS og
hvor Smidt og Ingebrigtsen AS er ansvalrig for å prosjektere fjellanleggene.

Oppgradering av eksisterende avløpstrenseanlegg i Ytre Sandviken og Holen
har inkludert nye berghaller for prosessanleggene og tilhørende nye tilkomsttunneler.

Ytre Sandviken
– Ny tilkomstunnel som kjøresløyfe, ca. lengde 200 m med tverrsnitt ca. 30 m².
– To stk. nye haller med ca. mål henholdsvis bxhxl= 17,5 x 20,0 x 40,0 og
  17,5 x 16,0 x 35,0 m.

Holen
– Ny tilkomsttunnel som sløyfe, ca. 230 m inkludert hall for slambehandling
  og div. lager. Varierende tverrsnitt med største høyde ca. 25 m.
– To stk. nye haller med ca. mål henholdsvis bxhxl= 17,5 x 20,0 x 70,0 og
  17,5 x 30,0 m.

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS