Prosjektnavn: Anlegg for opptak av båter, Hjellestad.
Byggherre: Bergens Seilforening
Prosjektbeskrivelse: Fundament for kran med stålkjernepeler.
Ny slippgate.
Ferdigstilt: 1999
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniør i byggeteknikk.