Velkommen til Smidt & Ingebrigtsen AS sine internettsider.
Her forteller vi om firmaet, hvem som arbeider her, hvilke prosjekter vi har arbeidet med og hva vi har under utførelse.


Smidt og Ingebrigtsen AS driver rådgivende ingeniørtjenester innen:

Byggeteknikk
Anleggsteknikk
Arktisk teknologi
Prosjektadministrasjon
Teknisk – økonomiske analyser, utredning og overordnet planarbeid


Visjon:
Utvikle en servicebedrift eid av de ansatte med høy kompetanse innen bygge- og anleggsteknisk rådgivning.

Firmaet ble startet 01.08.99 og hadde da 5 ansatte.
I løpet av en 4-årsperiode er antall ansatte blitt doblet og vi teller nå 10 medarbeidere.


Godkjenninger:
Kommentarer
til sidene tar vi i mot med takk.