Prosjektnavn:

Tartargaten 27

Byggherre: Bergen Bolig og Byfornying
Prosjektbeskrivelse: Ombygging til 9 stk. utleieboliger og fellesrom.
Areal: BRA 737 m2
Ferdigstilt: 2002
Entrepriseform: Delte entrepriser
Vårt oppdrag: Prosjektledelse